Kasvatus

Shetlanninlammaskoirien jalostamisessa minulle ei riitä pelkästään rodunomainen ulkomuoto, vaan tämän edelle menee ehdottomasti luonne ja terveys - vaikka kuinka kliseiseltä se kuulostaakin.

Jalostamisessa täytyy kuitenkin nähdä metsä puilta. Pyrin ehdottomasti noudattamaan PEVISA:a sekä Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostusohjetta. Ainoa kohta, jossa voin helpostikin tehdä poikkeuksen jalostusohjeen suhteen, on jalostusyksilön vähimmäisvaatimusten viimeinen kohta, jossa jalostusyksilöltä vaaditaan vähintään kahta erittäin hyvää (EH) virallisesta näyttelystä. Jos huonon näyttelytuloksen syynä on jokin vakavampi rakenteellinen virhe tai arka luonne, en tietenkään käytä tällaista yksilöä jalostukseen. En kuitenkaan näe suurena ongelmana käyttää hieman liian isoa yksilöä jalostukseen yhdistelmän toisena osapuolena. Minua ei myöskään haittaa, jos yksilöä ei vain yksinkertaisesti ole viety näyttelyihin, sillä haluan aina tutustua mahdollisiin urosvalintoihin reilusti ennen astutusta myös livenä. Vaakakupissa painaa enemmän mahdolliset kisatulokset ja luonnetestitulos, sekä se, millaisen kuvan itse saan yksilöstä tavatessani sen. Pyrin siihen, että näen kaikkia jalostukseen käyttämiäni yksilöitä sekä arjessa että esimerkiksi treenikentällä tai jossain koiralle hieman vieraammassa paikassa. Tällä tavoin saan mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen yksilön luonteesta. Haluaisinkin ehdottomasti pyrkiä tasapainoisiin, rohkeisiin ja hyvähermoisiin harrastuskavereihin, joilta löytyy halukkuutta leikkiä ja työskennellä ihmisen kanssa.

Vaikka tasapainoinen ja varma luonne onkin erittäin tärkeä yksilön elämänlaadun kannalta, myös hyvä terveys takaa yksilölle pitkän ja laadukkaan elämän. Pyrin terveystutkimaan käyttämäni yksilöt mahdollisimman laajasti, mutta vähintään silmiltään, lonkiltaan, kyynäriltään, polviltaan ja sydämeltään. Omilta nartuiltani (ja uroksiltani) kuvautan myös selän osalta yksivuotiskuvissa LTV:n ja VA:n, myöhemmin yli kaksivuotiaana mahdollisuuksien mukaan myös SP:n. Lonkkien osalta pidän tärkeänä BLUP-indeksiä ja sen arvosteluvarmuutta. Yhdistelmissäni pyrin siihen, että odotettu indeksi pennuille on yli 100. Kyynärien osalta en salli muutoksia, sillä koiran paino jakautuu enemmän etuosalleen ja näin ollen rasittaa sitä enemmän. En käytä yhtäkään narttua tai urosta jalostukseen alle kaksivuotiaana, vaan odotan mieluusti vähintään 2,5 vuoden ikään, jolloin joidenkin perinnöllisten sairauksien olisi jo pitänyt puhjeta. Pyrin minimoimaan riskin siihen, että yksilölle puhkeaa jokin perinnöllinen sairaus jo yhden (tai uroksen kohdalla useamman) pentueen jälkeen, jolloin pennuillakin on suuri riski samaan sairauteen. En myöskään salli jalostukseen käyttämiltäni yksilöiltä allergioita tai muita mahdollisesti terveydentilaa heikentäviä vikoja. En käytä jalostukseen yksilöitä, joilta puuttuu enemmän kuin 2 hammasta, tai joilla on jokin muu purenta kuin leikkaava purenta. Hammaspuutteellisen yksilön pyrin aina yhdistämään täyden hampaiston omaavaan yksilöön.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä tulee yksilön ulkomuoto. Yksilön tulee omata terve rakenne, joka ei ole liioiteltu miltään osa-alueelta. Vain hyvin sekä edestä että takaa kulmautunut shetlanninlammaskoira voi liikkua rodunomaisen tasapainoisesti ja maatavoittavasti. Valitettavasti nykypäivänä usealla shetlanninlammaskoiralla on liian suora lapa-olkavarsi -kulmaus, jonka vuoksi hyvin liikkuvat yksilöt ovat harvassa. Yleistä on myös liian lyhyet olkavarret, mutta myös harvemmissa tapauksissa liian lyhyet lavat. Shetlanninlammaskoira on pitkäkarvainen rotu, jolla kuuluu olla pitkä karvapeite, mutta karvapeitteen ei kuulu olla todella tiheää eikä sen kuulu häiritä koiran ääriviivoja. Shetlanninlammaskoiran pää ja ilme tuntuvat olevan jalostuksessa tärkeässä osassa, sillä ilman oikeanlaista päätä rotuleimasta tulee heikko. En kuitenkaan pidä suurena ongelmana käyttää hieman suurehkoja korvia omaavaa tai hieman pyöreäsilmäisempää yksilöä jalostukseen jonkun sukupolven aikana, sillä rodussamme on suurempiakin ongelmia ja virheitä kuin pienet ulkomuodolliset virheet. Tärkeämpää on kuitenkin, että koira pystyy liikkumaan rodunomaisesti ja se on siihen tarpeeksi hyvin kulmautunut. Myös rintakehän tulee olla tarpeeksi syvä sekä kylkiluiden hyvin kaareutuneet, jotta kokonaisuudesta ei tule liian kapea. Luuston tulee myös olla tarpeeksi voimakas, muttei liian raskas.

En myy yhtäkään pentua tai koiraa luvaten siitä jalostus-, näyttely- tai harrastuskoiraa. Pennusta voidaan kuitenkin joiltakin osin arvioida, voisiko siitä ehkä joskus tulevaisuudessa tulla jalostus- tai harrastuskoira, mutta monet muuttujat ja tekijät voivat vielä muuttaa asioita radikaalisti (esimerkiksi pennusta kasvaa liian iso, sen luonne ei aikuisena olekaan yhtä hyvä kuin pentuna oli, sille puhkeaakin jokin perinnöllinen sairaus). Olen myös erittäin avoin koirieni suhteen, joten julkaisen mahdollisimman paljon tietoa koiristani kotisivuilleni.

Shetlanninlammaskoira on suhteellisen pitkäikäinen rotu, jolla on kuitenkin jonkin verran perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. En voi luvata, ettei jokin kasvattini sairastuisi johonkin perinnölliseen sairauteen, vaikka kuinka tekisin parhaani minimoidakseni riskit. Riskien minimoimiseksi käytän useita apuvälineitä yksilön terveyden, luonteen ja ulkomuodon kartoittamiseksi. Shetlanninlammaskoira sopii kuitenkin hyvin sekä perhe- että harrastuskoiraksi, riippuen yksilön luonteesta. Pyrin pentutestaamaan pentuni, sillä vieraan henkilön tekemä pentutesti voi antaa yllättäviä tuloksia pennun luonteeseen liittyen. Näin ollen pentutestin, kasvattajatuttujen ja oman mielipiteeni avulla valitsen pennuille niille soveltuvimmat perheet.

Luovutan pentuni aikaisintaan 8 viikon iässä, riippuen pentueesta, pennun omasta kehityksestä sekä omistajan toiveista riippuen. Pennut tulevat elämään normaalin arjen keskellä, tottuen normaaliin arkielämän hälinään, erilaisiin pintoihin, ääniin, kulkuneuvoihin, vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin. Ne syövät sekä laadukasta pentunappulaa että raakaruokaa. Etenkin kesällä pennut pääsevät runsaasti ulkoilemaan, mutta myös muinakin vuodenaikoina pennut pääsevät tutustumaan ulkoilmaan jo pienenä. Pennut pääsevät myös mahdollisuuksien mukaan käymään kanssani joissakin julkisissa tiloissa, kuten ostoskeskuksessa. Kaikki pentuni luovutetaan Suomen Kennelliittoon rekisteröityinä, sirutettuina, useasti madotettuina, eläinlääkärin pentuterveystarkastettuina ja virallisen silmäpeilauslausunnon kera. Mikäli uusi omistaja ei ole Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen, tarjoan myös ilmaiseksi vuoden jäsenyyden yhdistykseen. Pentujeni mukaan saa myös runsaan pentupaketin, johon sisältyy myös kirjoittamani pentuopas sekä liite pentuoppaaseen, jossa on kerrottu rodun perinnöllisistä sairauksista ja muista rodussa tunnetuista vioista.

Odotan pennuistani ja samalla jalostustyöstäni kiinnostuneilta myös omaa mielenkiintoa teettämään kasvatilleni viralliset lonkka-, kyynär- ja selkäkuvaukset (selän osalta LTV ja VA), silmä- ja polvitutkimukset sekä sydänkuuntelun. Mikäli kasvattini omistaja teettää nämä tutkimukset virallisina koiralleen ennen kahden vuoden ikää, palautan koiran kauppahinnasta 150?. Näiden tutkimusten avulla pystyn kartoittamaan omaa jalostustyötäni, sen kannattavuutta sekä muut kasvattajat ja harrastajat saavat arvokasta tietoa koiristani. Pyrin järjestämään tarkastuksia joukkotarkastuksin, jolloin tarkastukset yleensä tulevat halvemmiksi. Näyttelyt sekä luonnetesti ovat täysin vapaaehtoisia kasvateilleni, mutta mitä enemmän erityyppisiä tuloksia kasvateistani saadaan kartoitettua, sitä parempi se on jalostustyöni kannalta. Mikäli saat kasvatistani joko agility- tai tottelevaisuusvalion, tarjoan sinulle seuraavan pennun puoleen hintaan.

Haluan myös olla yhteydessä kasvatteihini ja olen jatkuvasti kiinnostunut yhteisistä ilon sekä surun hetkistä. Näin ollen lupaan kasvateilleni elinikäisen tuen kasvattajaltaan, ja olen aina valmis pohtimaan kanssanne pulmatilanteissa ja auttamaan, jos avulle on tarvetta. Pyrin myös järjestämään kasvattitapaamisia ja mahdollisesti myös lyhytkestoisia leirejä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin toivottavaa.

Jos tämän tekstin luettua olet yhä kiinnostunut ottamaan pennun juuri minulta, ota reippaasti yhteyttä ja jutellaan enemmän!