Kasvutaulukoita shelteille – Growth charts for Shelties

Nämä taulukot soveltuvat shetlanninlammaskoirapentujen painojen seurantaan sekä korkeuden ennustamiseen. Ne ovat suoraan valmiita käytettäväksi Microsoft Excelillä ja niistä löytyy välilehtiä, joissa myös pienet käyttöohjeet. Vain painotaulukot ovat myös suomenkielisenä. Taulukot käyttävät yksikköinä grammoja sekä senttimetrejä. Kaikki taulukot ovat minun tekemiäni, ja niitä saa ladata ja käyttää miten itse haluaa. Lupaa taulukoiden käyttämiseen erikseen ei tarvitse kysyä. Tiedostojen toimivuus on testattu seuraavilla versioilla: Microsoft Excel versio 2102 (koontiversio 13801.20864) ja Windows 10 Pro versio 10.0.19042.

These charts are suitable for tracking growth (both weight and height) of Shetland sheepdog puppies. They are ready-to-use files with Microsoft Excel and they include simple help sheets as well. Charts use grams and centimeters. All charts and files are made by me, and they are free to download and use in any way you want to. You do not have to ask for a permission to use these files. Functionality of the files have been tested with Microsoft Excel version 2102 (build 13801.20864) and Windows 10 Pro version 10.0.19042. 

Painotaulukot - Weight charts

Korkeustaulukot - Height charts

Englanniksi – In English:
Height charts available for litters sized 1 to 8 (Google Drive folder)

Printable Nobel size chart made for Shelties – Tulostettava versio korkeustaulukosta (”Nobel” chart) – JPG file. Easy to print but also good for filling heights in with Photoshop, Paint, or any other software.​