​Suomessa vuosina 2018-2021 syntyneiden pentuiden linjat ja suvut

Tällä sivulla kerrotaan tarkkailuvuosien 2018-2021 Suomessa syntyneiden shetlanninlammaskoirapentueiden isälinjoista ja emäsuvuista. Tätä tarkkailuväliä pidetään yhtenä sukupolvena (4 vuotta). Tämän sukututkimuksen avulla pyrin kartoittamaan mitkä isälinjat ja emäsuvut ovat olleet aktiivisia Suomessa viime vuosina. Isälinjoista ja emäsuvuista sekä niiden alkuperäisestä tarkoituksesta voit lukea lisää sivulta Linjat ja suvut. Sivu kertoo kattavasti, mitä eri linjat ja suvut tarkoittavat, joten perehdythän ensin siihen jos et ole aiemmin kuullut shetlanninlammaskoirien linjoista ja suvuista.

Vanha sivu käsitteli ensin tarkkailuvälin 2018-2021 kokonaisuuden, mutta alempaa löytyi yksityiskohtaiset tiedot jokaiselle vuodelle sekä taulukot erillisiltä sivuilta jokaisesta Suomessa syntyneestä pentueesta ja tieto jokaisen pentueen isälinjasta ja emäsuvusta. Alta löytyy myös pikalinkit jokaisen vuoden tilastoihin, jos haluat suoraan mennä tutkimaan tietyn vuoden taulukkoa. Vanha sivu on nähtävillä Waybackmachinen kautta.

Tarkkailuväli 2018-2021

Tarkkailuvälillä 2018-2021 Suomessa syntyi yhteensä 1266 shetlanninlammaskoirapentuetta. Isälinjoja oli aktiivisena yhteensä 2 kappaletta ja emäsukuja yhteensä 12 kappaletta. Isälinjoista aktiivisena olivat suvut BB ja CHE, ja emäsuvuista aktiivisena olivat suvut F1-F3, F5-6, F8-10, F12, F13, F16, F24 ja F26.

Tarkkailuvälillä 2018-2021 isälinjoista linjaa BB esiintyi yhteensä 63,1% ja linjaa CHE 36,9%. BB oli siis hieman suositumpi linja kuin CHE. Yllä olevasta kaaviosta voidaan havaita, että etenkin vuonna 2021 linjan BB esiintyminen oli entistä suositumpaa verrattuna edellisvuosiin kuin linjan CHE esiintyminen, jonka esiintyminen laski hieman edellisvuoteen verrattuna.

Aikavälillä 2018-2021 kaikista suosituin emälinja oli F9, jota esiintyi 22,3%. Seuraavaksi eniten esiintyi emälinjaa F1 20,6% verran. Kolmanneksi suosituin oli emälinja F3, jota esiintyi 11,6%. Tuntemattomia emäsukuja, eli narttuja joiden sukua ei saanut selvitettyä kantakoiraan saakka, esiintyi 18,3%, joka on noin viidesosa. Sukujen F1, F2, F3, F6, F8, F9 ja F24 suosio nousivat vuoteen 2021 mennessä, ja sukujen F5, F10, F16 ja F26 suosio laskivat verrattuna edellisvuosiin. Linjan F12 suosio pysyi suhteellisen samana, ja linja oli joka tapauksessa erittäin harvinainen. Tuntemattomia linjoja oli suhteellisen saman verran jokaisena vuonna, mutta eniten vuonna 2019.

Yksi tuntematon emäsuku oli nartun ”Bifrosts Titbit” sukutaulu, jonka sain vihdoinkin itselleni vuonna 2023. Tämä narttu palaa takaisin sukuun F13. En kuitenkaan jaksa tehdä näitä tekemiäni tilastoja uudelleen, mutta jos narttusi emäsuku on tuntematon, katso ensin onko emälinjassa Titbit ja tällöin tiedät sen kuuluvan sukuun F13.

Omia muistiinpanoja & huomioita aikavälille 2018-2021

Suku F1 oli yleinen suku, ja monien tämän suvun koirien takana oli Karion Dark Mara, jonka emä oli Francehill Eliza, Suomen ensimmäinen tricolour-värinen tuontikoira Englannista vuonna 1964.

Suku F2 oli yleisempi amerikkalaissukuisten narttujen kautta, ja monen takana oli etenkin Carmylie Bi Vixen, Palisades Indiscretion, Winaways Strike A Pose ja Carnan’s Belle Of The Night.

Suku F3 oli yleinen sekä amerikkalais- ja brittisukuisilla koirilla, ja joitakin yhteisiä koiria oli amerikkalaissukuiset Murmur American Lily ja Kensil’s Designers Style, sekä brittisukuiset Woodmist My Glimmering Wren, Willow Tarn Trifle, Felthorn Star Appeal ja Nancy ze Dvoracek.

Suvun F5 koirilla yhdistäviä emoja oli Glencharm Glass Crystal, Apple Acres Tri Howling At LM’s ja Shelfrect Sarabelle.

Suvun F6 takana oli sekä brittiläistä että amerikkalaista linjaa. Osalla yhdistävänä narttuna oli Antoc Handclap, vuonna 1960 Suomeen Englannista tuotu erittäin voitokas soopelinarttu. Muita F6 suvun yhdistäviä koiria oli Newdawn’s A Fine Bi, Anawim’s Cordon Bleu’, Adair Carmylie Bit O’Sass, Milesend Smart Enough ja Pryorbury Pollyanna.

Suvulla F8 oli neljä yhdistävää emoa suomalaisten narttujen takana: Realgar Super Star, Nigma Polly Woodsyde, Black Minx of Sonymer ja Kingdoms Edelweiss.

Suku F9 oli hyvin yleinen suku, ja yleisimmät yhdistävät emot olivat Kerrydaw Koromin, Joyful of Exford ja Such Kindness from Shiel. Muita yhdistäviä emoja oli Senorita z Dablovy Studanky, Riverhill Rare Gold, Landover’s Trade Winds ja Hillacre Hylites O Sarah.

Suvun F26 narttuja yhdisti ruotsalaiset koirat Baronets Bristol Cream, Moorwood Bell Of The Ball ja Baronets Apple Of My Eay, jotka kaikki palasivat suorassa emälinjassa takaisin koiraan Hokdalens Vivi ja sen emään Pia.