Shetlanninlammaskoirien linjat & suvut

​Rotumme alkuaikoina kennel Riverhillin perustajat (Miss Felicity Rogers ja siskonsa Miss Patience Rogers) päättivät muodostaa systeemin, jota kutsutaan englanniksi nimellä ”Lines and Families”, suomennettuna linjat ja suvut (tai perheet, mutta 1970-luvulla Anita Sihvola valitsi sanan suku, joka sointui aiheeseen paremmin kuin sana perhe). Ajatus linjojen ja perheiden muodostamiseen tuli silloin, kun sen perustajat tutkivat Englannin senhetkisen valioiden ja CC-voittajien sukutauluja. He yrittivät yksinkertaistaa tavan seurata shetlanninlammaskoirien sukulaisuussuhteita.

Kaikki nykyiset shetlanninlammaskoirat polveutuvat seitsemästä kantauroksesta, joista suoria linjoja on jäljellä enää kahteen urokseen: hyvin vahvasti brittilinjoissa suosittu Butcher Boy eli BB, sekä enemmän nykypäivän jenkkilinjaisilla tavattu Nesting Topper eli CHE, jonka lyhenteen nimi tulee sen pojan pojan pojan nimestä Chestnut Rainbow.

Emälinjoja eli sukuja taasen löytyy maailmalta 26 kappaletta. Jokainen shetlanninlammaskoira polveutuu joistakin näistä kantaäideistä. Vuoden 2014 ESSC:n sukujen kaavioiden yhteydessä mainitaan, että vähemmän kuin puolet näistä suvuista ovat enää aktiivisina suorina emälinjoina.

Yksilön linja sekä suku on helposti selvitettävissä, jos sukutaulussa ei ole aukkoja. Kun halutaan selvittää linja, lähdetään sukutaulussa seuraamaan kaikista ylintä eli isälinjaa: isä, isänisä, isoisän isä ja niin edelleen. Näin edetään niin kauan, kunnes tullaan Butcher Boyhin tai Nesting Topperiin/Chestnut Rainbowiin. Tavallinen, Suomen tietokannassa tai paperilla oleva sukutaulu ei riitä tähän, vaan joudut etsimään lisätietoa esimerkiksi Portma Zathen sukutaulutietokannasta (muita tietokantoja löytyy täältä listattuna). Myös Sheltie Breed Archive on loistava työkalu tähän. Suorat isälinjat on yleensä katkeamattomia ja helppo löytää.

Sukua selvittäessä lähdetään tutkitaan sukutaulun alinta linjaa: emä, emänemä, isoemän emä ja niin edelleen. Lopulta tullaan johonkin 27:stä suvusta, joka merkitsee yksilön sukua. Tämä voi olla joskus vaikeaa, sillä olen itse tavannut emälinjojen katkeamisen ja sukutaulun jatkon löytymisen toisinaan haastavampana kuin isälinjoja etsittäessä.

Koiran sukutaulu käsittää kuitenkin paljon muutakin kuin suorat emä- ja isälinjat. Jokainen sukutaulun yksilö palaa takaisin näihin kantakoiriin, mutta näiden sukujen ja linjojen alkuperäinen tarkoitus oli tutkia vain yksilön suoraa isä- ja emälinjaa. Tämä jako sisältää myös puhdasta genetiikkaa, sillä suoran isälinjan urosten tulisi jakaa sama Y-kromosomi keskenään, sekä suoran emälinjan koirien taas tulisi jakaa sama mitokondriaalinen DNA.

Suomessa linjojen ja sukujen ilmoittaminen esimerkiksi yhdistyksen käsikirjoissa päättyi ensimmäiseen käsikirjaan, joka julkaistiin 1977. Myöhemmissä käsikirjoissa ei ole enää mainintaa muotovalioiden linjasta tai suvusta, saatika artikkelia mitä linjat ja suvut tarkoittavat. Ensimmäisessä käsikirjassa oli pieni, yhen sivun mittainen artikkeli aiheesta, sekä jopa kaavioita, joista pystyi tarkistamaan senhetkisen valioiden linjautumisen. Myös jokaisen muotovalion kohdalla oli mainittu, mistä linjasta ja suvusta se periytyy. Tätä ei kuitenkaan ole enää vuoden 1987 tai sitä uudemmissa käsikirjoissa. Englannin yhdistyksen uusimmassa käsikirjassa (2020) ei ole artikkellia aiheeseen liittyen, mutta jokaisen muotovalion kohdalla on yhä maininta sen suvusta ja linjasta. Voidaan päätellä, että Englannissa linjan ja suvun tietoa pidetään yhä tärkeänä, tai niiden mainitsemisella halutaan kunnioittaa kennel Riverhillin perustajien kovaa työtä rodun kotimaassa alkuaikoina. ESSC on viimeksi julkaissut sukujen kaavioita sekä sähköisessä että paperimuodossa vuonna 2014, joten perinne pitää yllä tietoa maan muotovalioiden ja CC-voittajien suvuista on selkeästi yhä vahvana. ESSC Charts 2014 mukaan seuraavat linjat ja suvut ovat olleet ainakin kyseisenä vuonna Englannissa passiivisena: linjoista BB osa I ja IV, CHE osa III, LJA, TPR, IH, LWW ja DL. Suvuista 1 osa II, 4, 7 ja 7A, 11 ja 12, 14-23 ja 25.

Picture

Kuva 1. Ohje yksilön linjan (line) ja suvun (family) selvittämiseen. Kuva: The English Shetland Sheepdog Club Charts 2014.

Isälinjat

BB – Butcher Boy. Linjan perustava uros: Butcher Boy
Tämä linja on vahvasti dominoiva linja nykypäivänä Englannissa, sekä sen voitaisiin sanoa olevan melkein kaikkien nykypäivän brittilinjaisten koirien takana suorassa isälinjassa. Linja on vahvasti vallitseva kaikkialla muualla maailmassa paitsi Pohjois-Amerikassa ja niissä maissa, joiden kanta perustuu amerikkalaisiin tuontikoiriin. Linjan yksi tärkeimmistä koirista on Butcher Boyn jälkeläinen Wallace (Humphries’), joka löytyy monen BB-linjaisen koiran takaa. Linja sai kunnollisen alun vasta Wallacen jalostuskäytön jälkeen, kun se sai pentueen pienempikokoisen pitkäkarvaisen collien Teenan kanssa. Teena oli väritykseltään soopelimerle. Tästä yhdistelmästä syntyi monien nykykoirien takana oleva War Baby of Mountfort (s. 17.4.1918), jonka kaikkia jälkeläisiä (tai jälkeläisen jälkeläisiä) ei Yhdysvalloissa pidetty puhdasrotuisina shetlanninlammaskoirina Teenan vuoksi.

CHE – Chestnut Rainbow. Linjan perustava uros: Nesting Topper
Linja on voimakkaasti dominoiva Pohjois-Amerikassa sekä niissä maissa, joiden populaation kanta perustuu amerikkalaisiin tuontikoiriin. Sitä esiintyy myös joissakin harvoissa linjoissa Englannissa. Suurin ero Yhdysvaltojen ja Englannin CHE linjoilla on se, että ne perustuvat Chestnut Rainbowin ja Rubislaw Keturahin (myös nimellä Chestnut Sweet Lady, collie) pentueen eri veljeksiin. Nesting Topperin isän nimestä ollaan epävarmoja käsinkirjoitetun sukutaulun vuoksi, ja sen nimeksi on kirjoitettu eri lähteissä Tweed, Trick tai Frisky. Tästä kaaviosta näkee sen, miten moni CHE-linjainen koira vietiin Pohjois-Amerikkaan rodun alkuvuosien aikana, ja näin ollen heidän kanta pohjautuu vahvasti CHE-linjan uroksiin.

LJA – Lerwick Jarl. Linjan perustava uros: Thor
LJA oli ensimmäinen dominoiva linja suvussamme, mutta nykyään jo kadonnut. Se oli dominoivin suku ainakin 1930-luvun puoliväliin saakka. Suvun tärkeimpiä koiria aikanaan Englannissa oli shetlanninlammaskoira ja collien risteytys Eng Ch Woodvold ja Kanadassa ollut Alford Clansman, jonka isän isä Can Ch Marbles of Greyhill oli blue merlen värinen vientikoira Kanadaan Englannista 1930-luvun alussa. Linjasta saatiin myös Kanadassa kaksi tärkeää perheen 12 osa I kantanarttua, Alford Heatherbloom ja Alford Miss Heatherbelle, jotka vietiin myöhemmin jalostuskäyttöön Yhdysvaltoihin.

IH – Inverness Hoy. Linjan perustava uros: Inverness Hoy
Tämä linja on jo sammunut, eikä sitä löydy enää suorassa isälinjassa nykypäivänä. Linjan yksi tärkeimmistä koiria oli Eng Ch Walesby Select, joka vietiin Yhdysvaltoihin 1920-luvulla. Vaikka se ei tuottanut yhtään sellaista urosta, joka olisi jatkanut sen linjaa, se voidaan kuitenkin löytää joissakin jenkkishelteissä perheen 8 ja 12 kautta.

DL – Dornoch Laddie. Linjan perustava uros: Bobby Lad
Dornoch Laddie oli pitkäkarvainen collie, jonka isä oli linjan perustava uros Bobby Lad. Laddie oli soopeli uros, joka kuului perheeseen 17. Linjan DL yksi tärkeimmistä koirista oli Eltham Park Advance, joka oli sukusiitetty Bobby Ladiin (molempien vanhempien isä). Advancella oli vain kaksi pentuetta, mutta sillä oli tärkeä rooli kennel Eltham Parkin jalostuksen alkuaikoina. Sen pentu Eltham Park Emmie löytyy perheen 1 koirien sukutauluista.

LWW – (Lassodie) Willie Winkie. Linjan perustava uros: Rover
Tähän linjaan yhdistetään Lassodie Willie Winkie, joka ei kuitenkaan ollut alkuperäinen linjan koira, vaan oikeastaan linjaan LJA pohjautuva. Willie Winkie oli oikea LWW-linjan kantauros, jonka isän isä oli Rover. Linja oli jostain syystä nimetty kuitenkin Lassodie Willie Winkin mukaan. Tämä linja on hyvin harvinainen, ja se löytyy esimerkiksi jenkeissä kasvatetun nartun Ros Mairlin takaa, joka kuului perheeseen 3.

TPR – Tresta Prince. Linjan perustava uros: Prince Haakon
Prince Haakon oli Tresta Princen isä. Se on jo kadonnut isälinja, vaikkakin linjan uros Eng Ch Larkbeare Rusk aikoinaan sai aikaan suuren sivuhaaran yksilöitä, tehden siitä erittäin suositun linjan etenkin Alankomaissa. Sitä, onko linja yhä aktiivisena siellä, en valitettavasti tiedä. Ruskin kautta syntyi myös narttu Larkbeare Sultana Cake, joka oli perheen 12 jälkeläinen ja CC-voittaja. Sille ei ole merkitty omia jälkeläisiä.

Emälinjat

Family 1. Suvun perustava narttu: Caledon Nellie
Aktiivinen suku Englannissa, ja ainakin aiemmin passiivisena ollut Yhdysvalloissa. Ollut myös aktiivinen suku Suomessa 1970-luvulla, Int & Nord Ch Francehill Elizan kuuluessa tähän sukuun. Suvun tärkeitä koiria oli mm. ​Farburn Fascination, ​Keep Goin’ ROM ja uros Am Ch Bil-Bo-Dot Blue Flag of Pocono CD ROM.

Tämä suku on ollut erittäin aktiivinen suku Suomessa vuosien 2018-2021 aikana, etenkin Int & Nord Ch Francehill Elizan kautta, joka oli Suomen ensimmäinen tricolour-värinen tuontikoira.

Family 2. Suvun perustava narttu: Ashbank Flora
Sekä Englannista että Yhdysvalloista löytyvä linja. Se on yksi tärkeimmistä perustavista emälinjoista Yhdysvalloissa nartun Am Ch Ashbank Fairy kautta. Fairyn emä oli Ashbank Sheila, jonka vanhemmat olivat collie Ashbank Glitter ja shetlanninlammaskoira Ashbank Jean. Suvun yksi toinen tärkeä emä on Farburn Bo Bo.

​Tätä sukua ei esiintynyt Suomessa vielä 1970-luvulla, mutta jenkkituontien myötä se on nykyään suhteellisen yleinen suku myös maassamme.

Family 3. Suvun perustava narttu: Fanny
​Sukujen 3 ja 4 välillä on epäselvyyksiä eri lähteiden mukaan. ESSC jakaa suvun 3 osaan I ja II. Suku 3 osa I käsittää Isleburgh Pansyn, jota löytyy nykypäivän Edglonian, Sonymer, Mohnesee sekä Hillhead -kennelien kasvateista. Pansy palaa takaisin emään Fanny. Suku 3 osa II löytyy sekä Felthorn, Malaroc, Morestyle ja Mohnesee -kennelien koirien takaa koiran Felthron Marionette kautta, joka palaa takaisin emään Fanny nartun Chestnut Sweet Lady kautta.

Suvulla 3 on myös tärkeä emä Kilravock Lassie. Suvun 3 perustava narttu oli Fanny, joka oli emän emä koiralle Chestnut Queenie. Queenien emä oli Lily. Tätä sukua löytyy nykypäivänä sekä Englannista että Yhdysvalloista. Suvussa 3 syntyi narttu Chestnut Sweet Lady, joka sai 8 pentua uroksen Chestnut Rainbow kanssa. Näiden pentujen kuvattiin olevan erinomainen kanta rodun parantamiseksi.

Suku 3 on ollut suhteellisen aktiivinen Suomessa vuosina 2018-2021.

Family 4. Suvun perustava narttu: ​Bess
Suvun 4 tärkein narttu on emä Eng Ch Tilford Tontine. Suvun 4 perustava narttu oli Bess, joka oli emän emä koiralle Rubislaw Keturah, joka tuotti nartun Rubislaw Lady Fayre. Lady Fayre oli Tilford Tontinen emä. Tätä sukua ei löydy Englannista enää nykypäivänä. Jotkin lähteet väittävät, että Rubislaw Lady Fayre olisi sama koira kuin Chestnut Sweet Lady, mutta tämä on epäselvää ja totuutta ei välttämättä saada koskaan selville.

Family 5. Suvun perustava narttu: Sheila
Englannissa sekä Yhdysvalloissa hyvin aktiivinen suku, jonka kantanartuksi mielletään myös narttu Lily. Suvun tärkeitä narttuja ovat Aberlady Wendy ja Blue Iris of Cameliard. Suvusta ei löytynyt vielä muotovalio- tai sertifikaattivoittajakoiria Suomesta 1970-luvulla. Suku on ollut harvinainen, mutta aktiivinen Suomessa vuosien 2018-2021 aikana.

Family 6. Suvun perustava narttu: Netherkeir Nellie
Oikein aktiivinen suku, jota löytää sekä Englannista ja Yhdysvalloista. Sukua löytyi myös Suomesta jo 1970-luvulla koirien Gb Ch Hallinwood Golden Fetter ja Int & Fin & Swe Ch FinW-73 Eltsor Playtime kautta. Suvun tärkeitä narttuja ovat Englannissa ollut Netherkeir Dot ja Yhdysvaltoihin viety Natalie of Clerwood. Suku on ollut suhteellisen aktiivinen Suomessa vuosien 2018-2021 aikana.

Family 7. Suvun perustava narttu: Little Red Ridinghood
Suku, jota ei löydy enää suorana emälinjana. Tästä suvusta tuli kuitenkin uros Eng Ch Uam Var of Houghton Hill, joka on monen CHE-linjaisen koiran takana.

Family 7A. Suvun perustava narttu: Mother Hubbard
Tätä sukua ei löydä enää suorana emälinjana Englannista, ja on luultavasti hyvin harvinainen Yhdysvalloissa. Suvun yksi tärkeä uros oli Nutkin of Houghton Hill, joka vietiin Yhdysvaltoihin Englannista. Tärkeä narttu oli Kinnersley Jean.

Family 8. Suvun perustava narttu: Gorse Blossom
Aktiivinen suku Englannissa, joka jaetaan osiin I, II ja III. Sen alkuaikojen tärkeimpiä narttuja oli Ballet Girl of Houghton Hill ja Eng Ch Mazurka of Houghton Hill. Tässä suvussa oli myös yksi black and tan -värisistä shetlanninlammaskoirista, Tango of Houghton Hill, joka oli molempien edellä mainittujen koirien emä. Tango käsittää suvun 8 osan I, Mazurka taas osan II ja Ballet Girl osan III. Tämä suku on harvinainen suku Suomessa, mutta ollut aktiivisena vuosina 2018-2021.

Family 9. Suvun perustava narttu: Gipsy
Englannissa nykypäivänä aktiivinen suku, jota löytyi myös Suomesta 1970-luvulla Twinkletoes of Exfordin kautta, joka oli yksi Suomen ensimmäisistä blue merle -tuonneista. Suku jaetaan osiin I ja II. Suvun yksi tärkeimmistä nartuista oli Eng Ch Blue Blossom of Houghton Hill, jonka sukutaulussa Gypsy oli viidennessä polvessa. Blue Blossom käsittää sukutaulun osan I, ja Riverhill Rouge osan II. Rougen juuret palaavat kuitenkin myös Blue Blossomiin.

Tämä suku on ollut erittäin yleinen Suomessa vuosina 2018-2021 juurikin Twinkletoes of Exfordin kautta.

Family 10. Suvun perustava narttu: Floss (collie)
Harvinaisempi suku sekä Englannissa että Yhdysvalloissa. Suvussa vaikuttavampi narttu oli Flossin pentu Teena, joka oli myös oletetusti pitkäkarvainen collie. Teenasta lukee lisää ylempänä linjan BB esittelyssä. Tämä suku on erittäin harvinainen Suomessa, ja sitä esiintyi yhden pentueen verran vuonna 2019.

Family 11. Suvun perustava narttu: Inverness Mona
Englannista kadonnut suku, eikä kovin yleinen myöskään Yhdysvalloissa. Tärkeät emät suvussa olivat Hailes Bunty ja Christmas Box of Mountfort. Tätä sukua ei löytynyt Suomesta vuosina 2018-2021.

Family 12. Suvun perustava narttu: Tivannix
Suku on ollut aktiivinen Yhdysvalloissa, mutta ei tällä hetkellä Englannissa. Suvun tärkein narttu oli Nan of Mountfort, joka vietiin 1920-luvulla Kanadaan. Sitä kautta suku yleistyi myös Yhdysvalloissa. Harvinainen suku Suomessa, ja sitä esiintyi kolmen pentueen verran vuosina 2018-2021.

Family 13. Suvun perustava narttu: Poppy
Tämä suku on aktiivinen Englannissa, mutta ei Yhdysvalloissa. Se oli aktiivinen myös Suomessa 1970-luvulla. Se voidaan jakaa osiin I ja II, joista osa II oli aktiivinen maassamme Helensdale Aviatrixin kautta. Se löytyi Fin Ch FinW-60 Hallinwood Zindah of Ladyparkin sukutaulusta. Zindah oli yksi ensimmäisistä tuontikoirista 1950-luvulla Suomeen. Poppyn pentua Fannya pidetään myös suvun perustavana koirana. Osan I kantakoirana on Winnie of Aberlour sekä osan II Iris of Knockmahar, joka on Helensdale Aviatrixin pentu. Muita merkittäviä koiria suvussa oli Spey Margarite ja Lorna of Aberlour.

​Tätä sukua esiintyi Suomessa vuosina 2018-2021 ruotsalaisen nartun Bifrosts Titbit kautta.

Family 14. Suvun perustava narttu: Ogre
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Suvun merkittävin koira oli uros Eng Ch Clifford Pat. Tätä sukua ei esiintynyt Suomessa vuosina 2018-2021.

Family 15. Suvun perustava narttu: Cora
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Suorassa emälinjassa neljännessä polvessa on pentu Eng Ch Foss, joka oli hyvin vaalea ”vehnäsoopelin” värinen narttu. Sen jälkeläinen oli Eng Ch Larkbeare Rusk, josta kerrotaan enemmän linjan TPR esittelyssä. Tätä sukua ei esiintynyt Suomessa vuosina 2018-2021.

Family 16. Suvun perustava narttu: Queenie
Tämä suku on aiemmin ollut aktiivinen Englannissa, mutta tällä hetkellä passiivisena. Sitä ei ole löytynyt Yhdysvalloista. Suvun yksi merkittävistä nartuista oli Toonie Jem, jonka isä oli Gb Ch Uam Var of Houghton Hill ja emä Toonie Joy. Gb Ch Freshfield Fadin emän emä oli Queenie, ja Fadin kerrottiin olevan Aberdeenin kaduilla asuva koira, jonka colliekasvattaja ilmeisesti nappasi sieltä itselleen ja vei näyttelyihin muotovalionarvoon saakka lyötyään vetoa siitä jonkun kanssa.

Tätä sukua esiintyi jonkin verran Suomessa vuosina 2018-2021, mutta se on hyvin harvinainen suku. Sukuja yhdistävä narttu oli Willowstone Wyndella.

Family 17. Suvun perustava narttu: Teddy
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Suvussa vaikuttanut narttu oli Eng Ch Brenda, joka sai pennun Bobby Ladin kanssa. Kyseinen pentu on rekisteröity pitkäkarvaisena colliena, jonka pentu on Eltham Park Advance, myöskin rekisteröity pitkäkarvaisena colliena. Advancen pennut taasen on rekisteröity shetlanninlammaskoirina.

Family 18. Suvun perustava narttu: Tresta Princess
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Suku tuotti tärkeä uroksen Eng Ch Walesby Select

Family 19. Suvun perustava narttu: Cora II
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Se löytyy joidenkin jenkkishelttien takaa koiran Misty of Greyhill kautta.

Family 20. Suvun perustava narttu: Gesta (collie)
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Tämän suvun perustavaksi nartuksi voidaan myös kutsua Gestan tuntematonta emää, joka oli myös collie. Gestan pentu oli paljon rodussa vaikuttanut uros Eng Ch Woodvold.

Family 21. Suvun perustava narttu: Fanny
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Myös Fannyn pentua Berrietä pidetään suvun perustavana narttuna.

Family 22. Suvun perustava narttu: Jaafa
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Suku tuotti tricolournartun Little Miss Muffet, joka on syntynyt vuonna 1916 eikä sille ole merkitty jälkeläisiä.

Family 23. Suvun perustava narttu: Nellie
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana. Suku tuotti nartun Suzette of Mountfort, jonka pentu Rufus of Mountfort on tärkeä uros BB-linjassa.

Family 24. Suvun perustava narttu: Mottie
Tämä suku on aktiivinen Englannissa, mutta ei Yhdysvalloissa. Se jaetaan osiin I ja II. Osan I tärkeä narttu on Riverhill Rosette (Marble), blue merle narttu jonka emä oli Voe (Cox’s). Osan II merkittävä narttu on Eng Ch Riverhill Rugosa, jolta Riverhill Rosette löytyy kuudennesta sukupolvesta suorassa emälinjassa. Rugosalla oli nykyään hyvin harvoin shetlanninlammaskoirilla nähty tummempi maski kuonossa. Muita suvun merkittäviä narttuja oli blue merle Riverhill Rugoish ja tricolour Fionie of Wyndora. Sukua esiintyi hyvin vähän Suomessa vuosina 2018-2021.

Family 25. Suvun perustava narttu: Brenda of Thule
Tätä sukua ei luultavasti löydy enää ollenkaan suorana emälinjana, mutta sitä löytyy etenkin englantilaisten koirien takaa muualta sukutaulusta. Tämä sukulinja tuotti ensimmäisen CC-voittajansa vasta vuonna 1980, joten se on suhteellisen uusi. Sen yksi merkittävä narttu oli Kyleburn Paquita, jonka pennun pentu oli Mystic Dreamer of Dalsetter.

Family 26. Suvun perustava narttu: Lotus
Aktiivinen suku Euroopassa, jota ei kuitenkaan käytetä ESSC:n kuvaajissa. Tämän suvun löysi kennel Leeland Norjasta yhdessä Felicity Rogersin kanssa 1970-luvulla. Sukua tutkittaessa se palasi takaisin rekisteröimättömiin narttuihin, eikä se ollut koskaan tuottanut yhtään CC-voittajaa Englannissa. Tämän vuoksi sukua ei löydy ESSC:n kuvaajista. Suvun yksi tärkeimmistä nartuista on Kedale Molly, joka vietiin Englannista Ruotsiin. Kyseinen narttu oli ”avain” uuden suvun löytymiseen. Suvusta 26 voi lukea lisää englanniksi kennel Leelandin kotisivuilta sekä Kedale Mollyn emälinjaa voi tarkastella täältä. Tätä sukua esiintyi kohtalaisen aktiivisena Suomessa vuosina 2018-2021.

Lähteet

Bowling, Sue Ann. Lines and Families in Shetland SheepdogsEnglish Lines & English Families.

English Shetland Sheepdog Club. 2014 Family Tree Charts (CD).

Lie, Aud Jorun. Leeland Shetland Sheepdogs. Line and Family Pages & Family 26.

Portma Zathe. Shetland Sheepdog Pedigrees. Lines and Families

Sihvola, Anita. Shetlanninlammaskoiran linjat ja suvut. Suomen Shelttiyhdistys ry Käsikirja 1977. Kustantaja: Yhdyspankki. Sivu 46.