Soopelimerlet

​Huom. Shetlanninlammaskoirat ry ja Suomen Kennelliitto on sallinut soopeli x merle -yhdistelmät 28.5.2024 alkaen. Kiitos kaikille yhteistyöstä tämän suhteen, joiden avulla tästä tuli mahdollista! Tämä sivu päivittyy myöhemmin lisää.

Suomen Collieyhdistys ry on sallinut soopeli x merle -yhdistelmien tekemisen vuoden 2019 alusta lyhyt- ja pitkäkarvaisille collieille (artikkeli aiheeseen liittyen). Rotuyhdistys perusteli yhdistelmien sallimista Suomen Kennelliitolle mm. rotujen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Myös shetlanninlammaskoirapopulaatiossamme on jo pidempään ollut ongelmana monimuotoisuuden köyhtyminen muun muassa matador-jalostuksen vuoksi (rotumme JTO kertoo aiheesta lisää). On myös huomattavissa, miten jotkut soopelisuvut ovat täysin erillään joidenkin merleväristen koirien sukujen kanssa, ja rodun monimuotoisuuden elvyttämiseksi olisikin kallisarvoista pystyä suunnittelemaan jalostusvalintoja ilman värirajoituksia. Rotumme kotimaassa Englannissa soopeli x merle -yhdistelmien teko on sallittua.

Merle on dominoivasti periytyvä väri, ja se ei ole yhteydessä muihin lokuksiin millään tavalla. Koira joko on tai ei ole merle, mutta se ei välttämättä ilmennä sitä fenotyypissään eli ilmiasussaan (karvapeitteessään). Jotkin värit, kuten soopeli, voivat ”piilottaa” merlealleelin aiheuttaman marmoroinnin, jolloin koirasta ei tiedetä ilman geenitestaamista että se on merle. Soopelimerle on koira, jolla on genomissaan sekä Ay/- ja m/M. Soopelimerle ei välttämättä ilmennä ilmiasussaan marmorointia, mutta voi myös olla voimakkaastikin marmoroitu. Soopelimerle ei ole rotumääritelmässä salllittu väri, mutta se olisi jalostukselliselta kannalta erittäin hyödyllinen lisä rotumme monimuotoisuuden edistämiseksi.

Tällä sivulla pohditaan sitä, millaiselta erilaiset ensimmäisen sukupolven soopeli x merle -yhdistelmät näyttäisivät shetlanninlammaskoirissa.

Soopeli x merle-yhdistelmien suunnittelu

​Kaikista yksinkertaisinta on esittää yhdistelmät ja niihin syntyvien pentujen värimahdollisuudet Punnett-neliöiden avulla. Koska tarkastelemme kahta eri piirrettä (A-lokus ja M-lokus), taulukoista tulee normaalia suuremmat joidenkin yhdistelmien osalta, missä on monia eri alleeliyhdistelmien mahdollisuuksia.
Mitä käytännössä tulisi tehdä, ennen kuin soopeli ja merle voidaan astuttaa keskenään? Soopeliosapuoli tulisi geenitestata M-lokukseltaan, jotta sen genotyypin tiedetään varmasti olevan m/m eli se ei ole merle. Kahden merlealleelin omaavan koiran yhdistäminen ei ole sallittua, eikä sen koskaan tulisi ollakaan sallittua. Lue lisää eri merlealleeleista täältä.

Kun soopeli ja merle yhdistetään, mahdollisesti syntyvistä pennuista kaikki fenotyypiltään (eli ilmiasultaan) soopelit tulisi geenitestata M-lokukselta. Suomen Collieyhdistys määräsi collieille erinomaisen säännön: testaamattomat soopelipennut soopeli x merle -yhdistelmästä menevät jalostuskieltoon. Tällä tavalla estetään merle x merle -yhdistelmien vahingollinen tapahtuminen.

Tulisiko soopelimerlen pennun maksaa normaalia enemmän?

Ei missään tapauksessa. ”Erikoisen väriset” pennut eivät tulisi koskaan olla kalliimpia kuin muun väriset pennut. Pelkkä väriin perustuva jalostus (tai pennutus!) ei ole koskaan oikea tapa viedä rotua eteenpäin. Soopelin ja merlen yhdistelmän tekeminen voi toki maksaa kasvattajalle enemmän, sillä vanhemman (tai vanhempien) sekä syntyvien soopelien (tai kaikkien) pentujen M-lokuksen geenitestaus tuo väistämättömästi lisäkuluja. Tämän ei kuitenkaan tulisi näkyä vain yksittäisen pennun hinnassa, vaan mahdollisesti koko pentueen hinnoittelussa.

Kasvattajan tulisi siis ehdottomasti varautua lisäkuluihin pohtiessaan soopeli x merle -yhdistelmän tekemistä. Yhdistelmän soopelipentujen joutuminen EJ-rekisteriin niiden M-lokusten geenitestien puuttuminen ei anna hyvää kuvaa kasvattajasta.

Soopeli x merle -yhdistelmien värigenetiikka

Ay = soopeli, dominoiva
at = tricolour, resessiivinen
a = bi-värinen, resessiivinen

M = merle, dominoiva
​m = ei-merle, resessiivinen

 

Erilaisia tällä sivulla käsiteltäviä genotyyppejä

Ay/Ay m/m = Soopeli, myös dominanttisoopeli, joka ei ole merle
Ay/at m/m = Tricolour-tekijäinen soopeli, myös tummasoopeli, joka ei ole merle
​Ay/a m/m = Bi-tekijäinen soopeli, myös tummasoopeli, joka ei ole merle
 
Dominanttisoopeli Ay/Ay sekä tummasoopeli Ay/at tai Ay/a
at/at m/m = Tricolour, kantaa kahta tri-alleelia
at/a m/m = Tricolour, joka kantaa yhtä bi-tekijää, voi ilmentää normaalia pienempiä tan-merkkejä tai olla fenotyypiltään kuten at/at
a/a m/m = Mustavalkoinen, ei tan-merkkejä
  
Tricolour at/at m/m, bi-kantaja at/a m/m sekä mustavalkoinen a/a m/m
at/at m/M = Blue merle, kantaa kahta tri-alleelia
at/a m/M = Blue merle, joka kantaa yhtä bi-tekijää, voi ilmentää normaalia pienempiä tan-merkkejä tai olla fenotyypiltään kuten at/at
a/a m/M = Bimerle, ei tan-merkkejä
  
Blue merle at/at m/M, bi-kantaja at/a m/M sekä bimerle a/a m/M
Ay/Ay m/M = Soopelimerle, myös dominanttisoopelimerle, ei välttämättä ilmennä ollenkaan marmorointia
Ay/at m/M = Tricolour-tekijäinen soopelimerle, voi ilmentää marmorointia
​Ay/a m/M = Bi-tekijäinen soopelimerle, voi ilmentää marmorointia
 
Dominanttisoopelimerle Ay/Ay m/M ja soopelimerle Ay/at tai Ay/a m/M

Soopeli x merle -yhdistelmät (kaaviot)

​Dominanttisoopeli yhdistelmässä toisena parina

Taulukko 1. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Dominanttisoopeli (Ay/Ay m/m)
Blue merle (at/at m/M)

Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:

​50% tri-tekijäisiä soopeleita (Ay/at m/m)
50% tri-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/at m/M)
​Kaikki pennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
at m

Ay/at m/m

at M

Ay/at m/M

Taulukko 2. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Dominanttisoopeli (Ay/Ay m/m)
Bi-tekijäinen blue merle (at/a m/M)

Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:

25% tri-tekijäisiä soopeleita (Ay/at m/m)
25% tri-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/at m/M)
25% bi-tekijäisiä soopeleita (Ay/a m/m)
25% bi-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/a m/M)

​Kaikki pennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
at m

Ay/at m/m

at M

Ay/at m/M

a m

Ay/a m/m

a M

Ay/a m/M

Taulukko 3. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Dominanttisoopeli (Ay/Ay m/m)
Bimerle (a/a m/M)

​Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
​50% bi-tekijäisiä soopeleita (Ay/a m/m)
50% bi-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/a m/M)
​Kaikki pennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
a m

Ay/a m/m

a M

Ay/a m/M

Tricolour-tekijäinen soopeli yhdistelmässä toisena parina

Taulukko 4. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Tricolour-tekijäinen soopeli (Ay/at m/m)
Blue merle (at/at m/M)

Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
25% tri-tekijäisiä soopeleita (Ay/at m/m)
25% tricoloureita (at/at m/M)
25% tri-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/at m/M)
25% blue merlejä (at/at m/M)
​Kaikki soopelipennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
at m
at m

Ay/at m/m

at/at m/m

at M

Ay/at m/M

at/at m/M

Taulukko 5. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Tricolour-tekijäinen soopeli (Ay/at m/m)
Blue merle, joka kantaa bi-tekijää (at/a m/M)

​Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
​12,5% tri-tekijäisiä soopeleita (Ay/at m/m)
12,5% bi-tekijäisiä soopeleita (Ay/a m/m)

12,5% tri-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/at m/M)
​12,5% bi-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/a m/M)
12,5% tricoloureita (at/at m/m)
12,5% bi-tekijäisiä tricoloureita (at/a m/m)
12,5% blue merlejä (at/at m/M)
12,5% bi-tekijäisiä blue merlejä (at/a m/M)
​​
​Kaikki soopelipennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
at m
at m

Ay/at m/m

at/at m/m

a m

Ay/a m/m

at/a m/m

at M

Ay/at m/M

at/at m/M

a M

Ay/a m/M

at/a m/M

Taulukko 6. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Tricolour-tekijäinen soopeli (Ay/at m/m)
Bimerle (a/a m/M)

​Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
25% bi-tekijäisiä soopeleita (Ay/a m/m)
25% bi-tekijäisiä tricoloureita (at/a m/M)
25% bi-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/a m/M)
25% bi-tekijäisiä blue merlejä (at/a m/M)
​​
​Kaikki soopelipennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
at m
a m

Ay/a m/m

at/a m/m

a M

Ay/a m/M

at/a m/M

Bi-tekijäinen soopeli yhdistelmässä toisena parina

Taulukko 7. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Bi-tekijäinen soopeli (Ay/a m/m)
Blue merle (at/at m/M)

​Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
25% tri-tekijäisiä soopeleita (Ay/at m/m)
25% bi-tekijäisiä tricoloureita (at/a m/M)
25% tri-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/at m/M)
25% bi-tekijäisiä blue merlejä (at/a m/M)
​​
​Kaikki soopelipennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
a m
at m

Ay/at m/m

at/a m/m

at M

Ay/at m/M

at/a m/M

Taulukko 7. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Bi-tekijäinen soopeli (Ay/a m/m)
Blue merle, joka kantaa bi-tekijää (at/a m/M)

​Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
​12,5% tri-tekijäisiä soopeleita (Ay/at m/m)
12,5% bi-tekijäisiä soopeleita (Ay/a m/m)

12,5% tri-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/at m/M)
​12,5% bi-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/a m/M)
12,5% bi-tekijäisiä tricoloureita (at/a m/m)
12,5% mustavalkoisia (a/a m/m)
12,5% bi-tekijäisiä blue merlejä (at/a m/M)
12,5% bimerlejä (a/a m/M)
​​
​Kaikki soopelipennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
a m
at m

Ay/at m/m

at/a m/m

a m

Ay/a m/m

a/a m/m

at M

Ay/at m/M

at/a m/M

a M

Ay/a m/M

a/a m/M

Taulukko 8. Yhdistetään keskenään seuraavat koirat:
Bi-tekijäinen soopeli (Ay/a m/m)
Bimerle (a/a m/M)

​Laskennallisesti tästä yhdistelmästä voi syntyä:
25% bi-tekijäisiä soopeleita (Ay/a m/m)
25% mustavalkoisia (a/a m/M)
25% bi-tekijäisiä soopelimerlejä (Ay/a m/M)
25% bimerlejä (a/a m/M)
​​
​Kaikki soopelipennut on geenitestattava M-lokukselta.

  

Vanhempien sukusolut
Ay m
a m
a m

Ay/a m/m

a/a m/m

a M

Ay/a m/M

a/a m/M

Olemme nyt saaneet tuotettua ensimmäisen sukupolven soopelimerlejä, joista haluamme varmasti käyttää osaa jalostukseen. Miltä yhdistelmät näyttävät toisessa sukupolvessa? Jatka seuraavalle sivulle allaolevasta napista!